Školní družina
Školní jídelna
Základní uměnlecká škola
základní škola
.

Aktuality

SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
zveme Vás na informativní schůzku, která se bude konat 8. 6. 2016 od 16.30 hodin v budově školy.
Iva Havlenová, ředitelka školy

SBĚR PAPÍRU

16. 6. 2016 V 7.30 HODIN SE BUDE KONAT JEŠTĚ POSLEDNÍ SBĚR PAPÍRU.

Upozornění na změnu režimu školy

Vážení rodiče,
s platností od pondělí 4. 4. 2016 bude změněn režim přístupu do budovy školy v pozdních odpoledních hodinách. Bezprostředně po ukončení činnosti školní družiny, tj. v 17.00 bude uzamčen hlavní vchod a vjezdová brána a branka do areálu školy. Výuka ZUŠ nebude nijak omezena, pouze budou děti po 17. hodině odcházet a přicházet bočním vchodem u sborovny ZUŠ, kde se o ně postarají vyučující ZUŠ.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost informaci týkající se opatření, která mají zabezpečit větší bezpečnost Vašich dětí v budově školy. O bezpečnostních pravidlech pohybu osob v budově školy jste byli informováni na začátku školního roku a na třídních schůzkách.

Dodržujte prosím následující pravidla:
• Vstup osob do budovy školy je omezený, žáci a učitelé školy mají pro vstup do školy čipy, ostatní vstupují do budovy školy pouze v případě, že mají domluvenou schůzku s vyučujícím nebo vedením školy a ke vstupu využívají výhradně hlavní vchod po zazvonění na sekretariát (ne přes čip svého dítěte nebo vpuštěním do budovy školy jinou osobou)

• Vyzvedávání dětí je možné pouze před školou, rodiče nevstupují do budovy školy, ani ke skříňkám.

Děkujeme, že respektujete tato opatření.

V Liberci 15. 10. 2014
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Akce

Pozvánka na koncert

Vážení přátelé sborového zpěvu a hudby,
dovolujeme si pozvat Vás na výjimečný koncert českého chlapeckého sboru BONI PUERI z Hradce Králové, který se koná v neděli 5. června 2016 v 15:30 hodin v Bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích.
Sbor Boni Pueri byl založen v roce 1982 a patří k nejvýznamnějším evropským hudebním tělesům.
Více na: http://www.bonipueri.cz/JABLOŇOVÁ FEST

PŘIJĎTE SE POBAVIT SE SVÝMI DĚTMI 29. 5. 2016 OD 14.00 HODIN DO LIDOVÝCH SADŮ.
Login

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy