M - 6. ročník

1.DÚ

pracovní list (nalepit do sešitu dú)

Zahajovací písemná práce

středa 27.9.
přirozená čísla
římské číslice
desetinná čísla
zlomky
jednotky
obvod a obsah čtverce a obdélníku
vše učivo 5.ročníku

2.DÚ

uč 35/2 b,d,f 

3.DÚ

3.DÚviz kopie

1. čtvrtletní písemná práce

středa 8.11.
počítání s číselnými výrazy (přednost počet. operací)
Zlomky (rozšiřování, krácení, smíšená čísla, část z celku,...)
Převádění desetinných zlomků na des. číslo a naopak
Slovní úlohy - dělení na nestejné části
Desetinná čísla

4.DÚ

Zbytek z kopie (počítání se zlomky)

5.DÚ

5.DÚkopie do pátku

6.DÚ

kopie - slovní úlohy

DÚ do školního sešitu s podpisem

Vyplnit kopii (Násobek čísla)

Písemná práce

středa 10.1.
určení pravého, nepravého, desetinného zlomku
rozšiřování a krácení zlomku
převod nepravého zlomku na smíšené číslo a naopak
převod desetinného zlomku na desetinné číslo a naopak
počítání s desetinnými čísly - zejména zpaměti
porovnávání a zaokrouhlování des. čísel
převody jednotek s převodní tabulkou

Dobrovolný DÚ

termín odevzdání středa 7.2. možno získat 1(6)

7.DÚ

kopie - slovní úlohy - dělení na nestejné části

TEMATICKÁ PRÁCE - DĚLITELNOST

pátek 9.2.
pojmy "násobek", "dělitel", "je - není dělitelné"
Znaky dělitelnosti
prvočísla a čísla složená
čísla soudělná a nesoudělná
Hledání společných dělitelů (zpaměti, T-rozkladem, prvočíselným rozkladem)
Hledání společných násobků (zpaměti, výčtem násobků, prvočíselným rozkladem)
Slovní úlohy na společné dělitele a násobky (viz kopie v sešitě)

9.DÚ

kopie - úhel a body, které mu náleží/nenáleží

10.DÚ

Uč 46/2, 46/5, 49/8
náčrt přerýsovat do sešitu a dopočítat chybějící úhly

Písemná práce

18.4.
geometrický zápis (viz desky učebnice)
úhel - rýsování, půlení, graf. sčítání a násobení, počítání s úhly, určování velikosti úhlů podle vlastností (vrcholové, vedlejší, střídavé, souhlasné, součet vnitřních úhlů trojúhelníku)
osová souměrnost 
obvod a obsah čtverce a obdélníku

11.DÚ

Kolik zaplatíme za tapetu na jednu obdélníkovou stěnu v obýváku do výšky 2,55 m, šířka je dvojnásobná. Cena 1m2 je 194 Kč.

12.DÚ

12.DÚkopie
ke každému trojúhelníku dopiš o jaký druh jde z hlediska vnitřních úhlů (ostroúhlý, pravoúhlý, tupoúhlý) a z hlediska délek stran (obecný, rovnoramenný, rovnostranný)
podle vlastností daných trojúhelníků dopočítej chybějící úhly

Závěrečná písemná práce

čtvrtek 31.5.

dělitelnost - určování dělitelů a násobků čísel i společných dělitelů a násobků + typické slovní úlohy (rozřež, rozděl, vydláždi, vysázej), pojem prvočíslo, číslo složené, znaky dělitelnosti 2,3,4,5,6,8,9,10 

obsah a obvod čtverce a obdélníku (obsah = vnitřní plocha - natíráme, tapetujeme, zatravňujeme; plocha desky stolu, dveří, podlahy; plocha pole, zahrady,...) obvod - určujeme délku kolem obrazce; obcházíme; natahujeme provázek, drát; stavíme plot, ohradu,...

geometrický zápis(rovnoběžnost, kolmost, leží, neleží, leží v průsečíku, zadání kružnice, délka úsečky, velikost úhlu)

osová souměrnost - pojem osově souměrného útvaru, jak ho poznáme; princip přehýbání papíru (přehyb = osa souměrnosti) a hledání odpovídajících si souměrně sdružených bodů (zapíchnu kružítko, rozevřu papír a sleduji pozici bodů) a využití tohoto poznatku v konstrukci (rýsování) takových bodů

sestrojení osy úhlu a osy úsečky pomocí kružítka

dopočítávání úhlů z vlastností dvojic úhlů a vnitřních úhlů trojúhelníku (také viz 12.DÚ)

trojúhelník - rozdělení (typy) a využití vlastností některých typů trojúhelníků, výšky, těžnice+těžiště   

Dobrovolný domácí úkol

Dobrovolný domácí úkol

Aktuality

Jabloňová fest

Změna termínu na 27.5. 2018

Změna stravného od 1. 1. 2018

Od 1. 1. 2018 se mění výše stravného v naší školní jídelně. Tabulka i s výší měsíčního stravného je k nahlédnutí v sekci školní jídelny. Nezapomeňte prosím změnit trvalý příkaz k úhradě. Děkujeme.
Mgr. Iva havlenová, ředitelka školy

Zřízení nových účtů pro platby

pro ŠD 7452982/0800
pro ZUŠ 7452712/0800

AKTUALIZACE PRAVIDEL HODNOCENÍ

Vážení rodiče,
na našich stránkách v části DOKUMENTY ŠKOLY byla uložena aktualizace školního řádu, konkrétně části PRAVIDLA HODNOCENÍ, včetně přílohy TŘÍDNÍ PEDAGOGICKÝ DENÍK - POSTUP PRO HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ.
Prosím, seznamte se s těmito aktualizovanými dokumenty.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Důležité upozornění - zrušení telefonní linky

Vážení rodiče, v dohledné době bude zrušena pevná telefonní linka 482 725 220, hlavní linkou do školy zůstává 733 143 194, ostatní linky zůstávají beze změny.
Mgr. Iva Havlenová, ředitelka školy

Akce

žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce žádné akce
Login
ZŠ
ZUŠ
školní jídelna
školní družina

Created by © 2015/17 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy